ระบบ e-mail นักศึกษา


Screen Shot 2559-05-07 at 9.44.54 AM

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ให้บริการระบบอีเมลแก่นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในระบบ Office 365 ของ Microsoft ในลักษณะการทำงานบนระบบ Cloud ที่มีศักยภาพในการให้บริการได้ตลอดเวลา ทุกที่ และทุกอุปกรณ์ (Any time / Any ware / Any devices) รองรับความต้องการทรัพยากรด้านสารสนเทศต่างๆ แก่นักศึกษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ

StudentEmail บนระบบ Office365 เป็นการให้บริการ "ระบบการทำงานร่วมกัน" (Collaborative System) กับนักศึกษาของสถาบัน ซึ่งบริการดังกล่าวประกอบด้วย Office online ระบบ E-Mail ซึ่งมีพื้นที่มากถึง 50 GB, สามารถแนบไฟล์ได้ถึง 25 MB นอกจากนั้น ยังสามารถใช้งาน Calendar, Contact, Group Mail ซึ่งทำให้การทำงานร่วมกันของนักศึกษาเพื่อการเรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง

โดยใช้บริการผ่าน Website : http://login.microsoftonline.comหรือ http://office365.pit.ac.th

เข้าใช้งานด้วยชื่อ

Login name: รหัสนักศึกษา@pit365.pit.ac.th (เช่น [email protected])
Password: รหัสผ่าน (เป็นรหัสเดียวกันกับการเข้าใช้อินเตอร์เน็ต)

บริการ Office 365 ที่นักศึกษาจะได้รับมีดังนี้

  1. นักศึกษาได้รับอีเมล Username เป็นรหัสนักศึกษาตามด้วยชื่อโดเมนของสถาบัน @pit365.pit.ac.th เช่น [email protected] เป็นต้น
  2. ใช้งานระบบเมลผ่านเว็บไซต์กับเวอร์ชั่นล่าสุดขอ Outlook web App ที่มีความทันสมัย ใช้งานง่าย
  3. ได้พื้นที่รับ-ส่งอีเมล 50GB
  4. ได้พื้นที่รวม One Drive จำนวน 1,000GB สำหรับเก็บไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ และไฟล์อื่นๆ
  5. สามารถใช้โปรแกรม Office Online (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) ได้
  6. สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ Mobile Devices ต่างๆได้
  7. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน โดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับ PIT-Net Account

วิธีการติดตั้ง Mail Client
ให้บริการทั้งในส่วนของ POP และ IMAP
POP : คือการดึงข้อมูล Email จาก Server มาเก็บในเครื่องและลบบน Server ทิ้ง ข้อควรระวัง หากเครื่องนี้พัง หายไป จะทำให้ข้อมูลทั้งหมดหายไปด้วย
IMAP: คือการอ่าน Email บน Server โดยตรง และบางส่วนจะมา Cache บนเครื่องด้วย ทำให้สามารถอ่าน Email เดิมที่เคยอ่านแล้วได้แม้ไม่ต่อ Internet

วิธีการที่แนะนำคือ IMAP เพราะ Office365 ให้พื้นที่ถึง 50 GB ซึ่งมากมายมหาศาลสำหรับการใช้งาน Email ไม่จำเป็นต้องดึงมาเก็บไว้ในเครื่อง

POP setting
Server name: outlook.office365.com
Port: 995
Encryption method: SSL
IMAP setting
Server name: outlook.office365.com
Port: 993
Encryption method: SSL