การตั้งค่า Student Mail บนระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone/iPad)


วิธีการตั้งค่าอีเมลล์ PIT Mail บนระบบปฏิบัติการ IOS (iPhone/iPad)

1. เลือกไอคอนตั้งค่า Setting

2. เลือกเมนู Mail, Contacts, Calendars

IMG_8373

3. เลือกรายการ Add Account

IMG_8374

4. จะแสดงรายการผู้ให้บริการเมลล์ คลิกเลือก Exchange

IMG_8375

5. ป้อนอีเมลล์และรหัสผ่าน ที่ออกให้โดยศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ตัวอย่าง เช่น

Account: รหัสนักศึกษา@pit365.pit.ac.th [ตย. [email protected]]
Password: รหัสผ่านที่ออกโดย ศภค. [รหัสเดียวกับ PITNet ID ใช้เล่นอินเตอร์เน็ต]

IMG_8376

6. ทำการตรวจสอบระบบ จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้ป้อนข้อมูลบัญชีรายชื่อ Mail Sever

Server: outlook.office365.com
Domain: -ไม่ต้องกรอก-
Username: [email protected]

7. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จคลิก Next

IMG_8377

8. ทำการตรวจสอบความถูกต้องกับระบบเมลล์ PIT Student Mail (Office365) หากตรวจสอบข้อมูลสำเร็จจะปรากฏหน้าต่างดัง
รูป จากนั้นคลิก Save

IMG_8379

9. เมื่อตั้งค่า New Account เสร็จสิ้น ก็จะปรากฏชื่อ PIT Student Mail(Office365) ซึ่งสามารถรับ-ส่ง
เมลล์ของสถาบันได้แล้ว

IMG_8380

10. กลับมายังหน้าหลัก “Home” คลิกไอคอน “Mail”เลือก PIT Student Mail ผู้ใช้งานก็
สามารถรับ-ส่ง เมลล์ เขียนเมลล์ ได้แล้ว

IMG_8382