การใช้งาน OneDrive for Business บน Mobile (iOS)


OneDrive for Business นอกจากจะสามารถใช้งานบน Web browser หรือโปรแกรมบน PC แล้ว ยังสามารถใช้ผ่านอุปกรณ์ Mobile devices อย่าง iPhone/iPad หรือ Android โดยการดาวน์โหลด Appz บนมือถือมาใช้งาน การใช้งาน OneDrive for Business บนระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone/iPad) มีขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่ App Store

2. พิมพ์ OneDrive for Business ในช่อง Search หลังจากนั้นเลือก GET

3. ทำการ INSTALL

501FAB44-02EE-41AC-BA76-2A0DD4B2C61C.large

4. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว คลิกไอคอน “Business” เพื่อเปิดใช้งาน

5. เมื่อเปิดใช้งานครั้งแรก โปรแกรมจะนำไปสู่ระบบ Office 365 เพื่อทำการป้อน Username/Password 

สำหรับนักศึกษา
Account: รหัสนักศึกษา@pit365.pit.ac.th [ตย. [email protected]]
Password: รหัสผ่านที่ออกโดย ศภค. [รหัสเดียวกับ PITNet ID ใช้เล่นอินเตอร์เน็ต]
สำหรับคณาจารย์/บุคคล
Account: ชื่อบัญชี@pit365.pit.ac.th [ตย. [email protected]]
Password: รหัสผ่านที่ออกโดย ศภค. [รหัสเดียวกับ PITNet ID ใช้เล่นอินเตอร์เน็ต]

1561E8C8-4587-4C6D-9ED4-122753884525.large

6. จากนั้นก็จะเข้าใช้งาน OneDrive for Business

58F64A83-64BB-4C26-92C2-C4B1EAD950D6.large